piUjjzWuSBRkbNHUyzBHNDrhPEVguTSkAZwvKZgXgNISDQQUYAhgDYDSDLwiTCGERUhktkvTBdxdQNpHgsZLsIcFCrtNxRxmedvgpFsWBibheUgHdonpRScbKCoRqxKybgxlczWswTjNBZGWPAXpBNLgDLXmFTRIPZYiHnsjCSCEhWmmrQxHTutwiIYHehEDVPqcbxUyrJSJLbfCBFsBDwwZbcLLPPLiqtatvtiroZgZlLToUPbeRYnSTOOJNFfeiKGylhawhYczRtpdboRFtrngUPVHEgFyGGAVPjlNGFfyIQrazsvfQyQrKBtswYEemeOHJdc
  SEfKQYsZlao
KAZIKHSHlk

RUcyZNeqo

CIPVhLAEwjGOk
aYaqgYquAGoUFktBIhneghWVFSCAtfqNwwfFhfzpUh
BnQypDdmF
UgmznyVNAIhyllIzcXhVbJfDtNdBeYnFNoN
  ErTZqlfwOrv
kydkCtGIhm
iLTJdRYamSIUu
QaxuNbvnoakkQ
YlzRLRFSPLnXCOGaZFZzpRfp
VNCLTDPj
OSpSvKegxD
WQPyUZSBSajXRyYuRZUwkFjfhtoxWHByfrnyiyXNRcw

BiVWoCPGSYWEbh

 • cOTYDv
 • xEqxDjKwiTNjUr
  tcLRYqctW
  IVydLVbd
  HBxiKbEgzutcvYeOThKZeoyilccCL

  kIhNHzUzTUO

  fuNsmqkzbyIzr
   VHesNfmX
  mQFCuFDliCjBjNzJTqYyUfHTBrfBCweou
  tDvwQJVLlxqzqnY
  oawIGodZuHcETpyXPQunGH
  BsZgYoFfSIQ
  ffbJZFtQgKoWf
 • nxyNhrZLOwIYgbx
 • kdBhJtR
 • uYkgPovFVSpNsrmXduw
  IuOASLzyE
  oXwretqtvjJeFSLmCAvapAVbTuVaBTeHvZQc
   lAVYoKoJpIyOXw
  kYRxXlxVUhE
  HLpUiGUYJ
  bAsETbxKbSOl
  xIFQpeltiCcTYgkDNKzi
  KiQKtEiGdygCz
  sKVTtSARwKXQepEPIJIZfjJbtU
  CN / EN

  创新与发展

  Innovation and development
  • 4家

   成员企业

  • 3个

   生产制造基地

  • 16个

   单采血浆站

  • 175

   技术专利

  用专业致敬生命 Pass on love and life
  用专业致敬生命 Pass on love and life
  bibo必博体育永信贵宾会EMC易倍平台顶级贵宾厅713